İçeriğe geç

Akademik

Makaleler

SCI-EXP., SSCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Duisembekova, Zerde and Kemal Sinan Özmen (2020). “Analyzing Language Learning Beliefs of English Student Teachers: A Cross-Cultural Study Across Turkic Republic ”. bilig – Journal of Social Sciences of the Turkic World 94: 51-73.
 • Kemal Sinan Özmen, Paşa Tevfik Cephe, Betül Kınık (2016). Trends in Doctoral Research on English Language Teaching in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 16 (5)(1737–1759).
 • Kemal Sinan Özmen (2011). The impact of an acting course on prospective teachers’ beliefs about language teaching. Eurasian Journal of Educational Research, 45(89-106).

Alan Endekslerinde (ERIC, BEI, AEI, EI) Taranan Makaleler

 • Korucu-Kış, S. & Özmen, K. S. (2019). Exherent and Inherent Value Beliefs about Technology: Missing Pieces in the Puzzle of Technology Integration?. International Journal of Educational Technology, 6(1)(1-11).
 • Saadet Korucu Kış, Kemal Sinan Özmen (2019). S-TECHNO: An instructional design model for redesigning instructional technology courses . International Journal of Education and Development using ICT, 15(99-117).
 • Galip Kartal, Kemal Sinan Özmen (2018). An Investigation of the Professional Development Agenda of Turkish EFL Student Teachers . Journal on English Language Teaching, 8(3)(7-17).
 • Kemal Sinan Özmen, Abdulvahit Çakır, Paşa Tevfik Cephe (2018). Conceptualization of English Culture and Accent: Idealized English among Teachers in the Expanding Circle. Asian EFL Journal (ERIC, BEI, Scopus), 20 (1)
 • Korucu-Kış, S. & Özmen, K. S. (2018). Toward an Integrated Technology Integration Framework for Teacher Preparation: Instructional Technological Competence. i-manager’s Journal on School Educational Technology, 14(2)(35-51).
 • Yusuf Demir, Kemal Sinan Özmen (2018). The effects of a suggested online course on developing ELT student teachers’ competences regarding oral corrective feedback: Evidence from peer reflections . International Journal of Teaching and Learning in Higher Education (ERIC), (30)(1).
 • Esra Kızılet, Kemal Sinan Özmen (2017). Evaluation of a Nationwide ICT Reform Movement in Turkey: Insights from the Faith Project. Journal on School Educational Technology (ERIC) , 13(1)(33-48).
 • Esra Kızılet, Kemal Sinan Özmen (2017). ICT Integration in Turkey: Evaluation of English Language E-Content of the FATİH Project. The Turkish Online Journal of Educational Technology (ERIC, Scopus), (16 (4)).
 • Yusuf Demir, Kemal Sinan Özmen (2017). Exploring Native and Non-Native EFL Teachers’ Oral Corrective Feedback Practices: An Observational Study. Brock Education Journal (ERIC), 26(2)(111-137).
 • Kemal Sinan Özmen (2016). Rhetorical analysis of the doctoral abstracts on English language teaching in Turkey. Journal on English Language Teaching (ERIC), 6(1)(36-50).
 • Kemal Sinan Özmen, Hale Ülkü Aydın (2015). Examining Student Teachers’ Beliefs about Oral Corrective Feedback: Insights from a Teacher Education Program in Turkey . Australian Journal of Teacher Education (ERIC, BEI), 40(12)(pp.140-164).
 • Kemal Sinan Özmen (2012). A study of the washback effect of exams and associated teacher burnout. The Teacher Trainer Journal [British Education Index], 26-3(12-17).
 • Kemal Sinan Özmen (2012). Exploring Student-teachers’ Beliefs about Language Learning and Teaching: A Longitudinal Study . Current Issues in Education [ Eric and Education Index], 15 (1)(24-34).
 • Kemal Sinan Özmen (2011). Washback effects of the inter-university foreign language examination on foreign language competences of candidate academics. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language) [Indexed in Ulakbim], 5 (2)(215-228).
 • Kemal Sinan Özmen (2011). Analyzing Washback Effect of SEPPPO on Prospective English Teachers . The Journal of Language and Linguistics Studies, 7(2)(24-52).
 • Kemal Sinan Özmen (2011). Perception of nonverbal immediacy and effective teaching among student-teachers: A study across cultural extremes . International Online Journal of Educational Sciences [Education Index], 3(3)(865-881).
 • Kemal Sinan Özmen (2011). Acting and teacher education: BEING model for identity development . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry [included in ERIC as a selected paper], 2 (2)(36-49).
 • Kemal Sinan Özmen (2010). Fostering nonverbal immediacy and teacher identity of English teacher trainees. Australian Journal of Teacher Education [ ERIC, Australian Education Index, ISI], 36(1-23).
 • Kemal Sinan Özmen (2004). Make them be aware not beware of learning: A cognitive therapy technique in adult EFL classes. Asian EFL Journal [British Education Index and ERIC Selected Articles], 4(2)(1-10).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kemal Sinan Özmen (2011). Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Oyunculuk Uygulamaları . EKEV Akademi Dergisi, 48(560-578).
 • Kemal Sinan Özmen (2008). İngilizce öğretmeni eğitiminde eleştirel düşünce: Bir vaka çalışması. EKEV Akademi Dergisi, 36(116-145).
 • Kemal Sinan Özmen (2008). Yüksek Eğitimde Eleştirel Düşüncenin Durumu ve Anlayışı. Gazi Eğitim Dergisi, 28(89-106).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Leblebicioğlu A., Balçıkanlı, C., & Özmen, K.S. (2020). Teacher Autonomy, Book Chapter.
 • Hale Ülkü Aydın, Kemal Sinan Özmen. (2019). Basics of English Language Teaching. Teacher cognition: How beliefs and practices interact (Book Chapter) Türkiye. Blackswan Publications. 
 • Cem Balçıkanlı & Kemal Sinan Özmen. (2019). Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching. Teacher Autonomy (Book Chapter) Universidade de Evora. 
 • Kemal Sinan Özmen. (2016). Current trends in ELT (Eds: Yaman, İ., Ekmekçi, E., & Şenel, M.). Demand High ELT: Innovation or Renovation. Türkiye. Nüans Kitabevi. 
 • Kemal Sinan Özmen and Cem Bakçıkanlı, Nicolás Román, Susana / Torres Núñez, Juan José (eds) . (2015). Drama and CLIL: A new challenge for the teaching approaches in bilingual education. Switzerland. Peter Lang. 
 • Cem Balçıkanlı, Kemal Sinan Özmen Arif Sarıçoban & Z. Müge Tavil (Eds.) . (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı(Eds: Sarıçoban, A. & Tavil, Z.M.). Yabancı Dil Eğitiminde Web Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Türkiye. Anı Yayıncılık. 
 • Kemal Sinan Özmen & Cem Balçıkanlı Arda Arıkan, Esim Gürsoy (Eds.) . (2012). Teaching English to Young Learners: An Activity Based Guide for Prospective Teachers. Teaching English to young learners Türkiye. Eğiten Kitap. 

Editörlük

 • (2020). The Journal of Language Learning and Teaching (ESCI), 1 (1-150)
 • (2019). Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizce Ders Destek Malzemeleri, İçerik Editörlüğü,
 • (2018). Kemal Sinan Özmen, MEB 5 Sınıflar Eğitim Destek Materyali (A). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,
 • (2018). Kemal Sinan Özmen, MEB 5 Sınıflar Eğitim Destek Materyali (B) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,
 • (2018). Kemal Sinan Özmen, MEB 6 Sınıflar Eğitim Destek Materyali (A) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,
 • (2018). Kemal Sinan Özmen, MEB 6 Sınıflar Eğitim Destek Materyali (B) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,
 • (2018). The Journal of Language Teaching and Learning – Editor-in-chief,
 • (2017). Kemal Sinan Özmen, İkinci Sınıf İngilizce Ders Kitabı (Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları),
 • (2017). Kemal Sinan Özmen, Beşinci Sınıflar İngilizce Ders Kitabı (Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları),

Atıf

Bilimsel Toplantı – Kongre ve Görevler

Kongre

 • Merve Öksüz Zerey, Kemal Sinan Özmen, 2018. Preservice English Language Teachers’ Written Reflections: A SWOT Analysis , 2nd International Black Sea Conference on Language Education Sinop 
 • Seval Bayrak, Kemal Sinan Özmen, 2018. How Student Teachers Regulate Their Minds: An Insight into the Dynamics of Self-Regulated Student Teachers, 2nd International Black Sea Conference on Language Education Sinop 
 • Saadet Korucu Kış, 2018. EXHERENT AND INHERENT VALUE BELIEFS ABOUT TECHNOLOGY: MISSING CONSTRUCTS IN OUR QUEST FOR TECHNOLOGY INTEGRATION?, 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED) Valencia, Spain 
 • Saadet Korucu Kış, Kemal Sinan Özmen, 2018. EXHERENT AND INHERENT VALUE BELIEFS ABOUT TECHNOLOGY: MISSING CONSTRUCTS IN OUR QUEST FOR TECHNOLOGY INTEGRATION?, 12th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain 
 • Kemal Sinan Özmen, Cem Balçıkanlı, 2017. A Correlational Study on Teacher Burnout and Teaching Autonomy, 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONFERENCE ON LANGUAGE AND LANGUAGE EDUCATION ‘Current Trends in Language Education’ Samsun 
 • Kemal Sinan Özmen, Hale Ülkü Aydın, 2017. Examining Student Teachers’ Beliefs About Oral Corrective Feedback? Insights From A Teacher Education Program In Turkey, 18th INGED Conference İstanbul 
 • Esra Kızılet, Kemal Sinan Özmen, 2017. Evaluation of a Nationwide ICT Reform Movement in Turkey: Insights from the FATİH Project, 18th INGED Conference İstanbul 
 • Kemal Sinan Özmen, Paşa Tevfik Cephe, Betül Kınık, 2017. Dispositions in Doctoral Research on English Language Teaching in Turkey (2010-2014), 18th INGED Conference 
 • Zerde Duisembekova, Kemal Sinan Özmen, 2017. A Comparative Study on the English Language Teacher Education Programs in Turkey and Kazakhstan, 18th INGED Conference İstanbul 
 • Betül Kınık, Kemal Sinan Özmen, 2015. 5th International Foreign Language Teaching and Applied Linguistics International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
 • Kemal Sinan Özmen, Esra Kızılet, 2015. How technology echoes in second language teachereducation: A multiperspective study, 12th ODTÜ International ELT Convention ODTÜ, Ankara 
 • Cem Balçıkanlı, Kemal Sinan Özmen, 2014. English Corners for EFL Learners: Augmenting Possibilities and Diversifying Access. The talk looks at the experiences of Turkish EFL university students’ participation in an “English corner” and describes the setting’s advantages for developing learner autonomy, 48th Annual International IATEFL Conference and Exhibition. Learner Autonomy Special Interest Group Pre-Conference Event. Harrogate, UK 
 • Kemal Sinan Özmen, Paşa Tevfik Cephe, 2014. Nonverbal Immediacy in Reflective Feedback, 8th ELT RESEARCH CONGRESS Çanakkale 
 • Kemal Sinan Özmen, Paşa Tevfik Cephe, 2013. Teacher Burnout and Washback, Ulead 2013 – Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities Nevşehir 
 • Kemal Sinan Özmen, 2013. Student-teachers beliefs about language learning and teaching, 1st International ELT Conference Ankara 
 • Kemal Sinan Özmen, Paşa Tevfik Cephe, 2012. Understanding washback effect in ELT, 7th ELT RESEARCH CONGRESS Canakkale 
 • Cem Balçıkanlı, & Kemal Sinan Özmen, 2010. Reimagining Motivational Strategies: Student Teachers` Beliefs, The 44th TESOL 2010 Convention Boston, USA 
 • Kemal Sinan Özmen, 2010. English Language Teaching, 6. International ELT Research Congress İzmir 
 • Kemal Sinan Özmen, 2010. DİL, YAZIN, DEYİŞBİLİM, 10th INTERNATIONAL LANGUAGE, LITERATURE AND STYLISTICS SYMPOSIUM ANKARA 
 • Kemal Sinan Özmen, 2010. ELT, Culture, Literature, Intercultural Communication Congress Ankara 
 • Kemal Sinan Özmen, 2010. DİL VE EDEBİYAT, Congress of CAFT Teacher as an Actor ANKARA 
 • Kemal Sinan Özmen, 2010. İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ, 12. ULUSLARARASI INGED KONGRESİ Teaching as a Performing Arts ESKİŞEHİR 
 • Kemal Sinan Özmen, Paşa Tevfik Cephe, 2010. ENGLISH LANGUAGE TEACHING, 14th INGED ELT CONGRESS ISPARTA 
 • Kemal Sinan Özmen, 2010. ENGLISH LANGUAGE TEACHING, 14th INGED ELT CONGRESS ISPARTA 
 • Kemal Sinan Özmen, 2009. İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ, IATEFL BUDAPEŞTE DİL ÖĞRETİMİ KONGRESİ Call for Revolution: Critical Thinking Act BUDAPEŞTE 
 • Kemal Sinan Özmen, 2008. İNGİLİZ DİLİ VE EĞİTİMİ, 11. ULUSLARARASI INGED KONGRESİ Critical Thinking in ELT Teacher Education ANKARA 
 • Kemal Sinan Özmen, 2008. İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ, 5.ELT ARAŞTIRMA KONGRESİ Teaching as a Performing Art: Uncharted Territories of Classroom Interaction ÇANAKKALE 
 • Kemal Sinan Özmen, 2008. Accurate Casting for Common European Framework: A Research Study on Teacher Education in Turkey, The 12th INGED ELT Conference Ankara 
 • Kemal Sinan Özmen, 2007. İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ, 12. ULUSLARARASI INGED KONGRESİ Accurate Casting for Common European Framework ESKİŞEHİR 
 • Kemal Sinan Özmen, 2006. YABANCI DİL EĞİTİMİ, TÜRKİYEDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Dil Öğretmeni Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme Uygulamaları ANKARA 

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Second Language Teacher Education in Turkey: Problems and Perspectives Sinop, 2nd International Conference on Language Education(2018) 
 • 5. Sınıfın Hazırlık Sınıfı Olmasına Hazır mıyız? Ankara Ted Üniversitesi(2016) 

Seminer

 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Developing supplementary materials for basic education (2019) Muğla 
 • Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Kitap Yazma Semineri (2018) Ankara 
 • MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (2017) Antalya 
 • MEB Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Soru Geliştirme Çalıştayı (2017) Ankara 
 • MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eurypedia Güncelleme Çalıştayı (2016) Afyon 
 • 5th Eurydice Introductory Meeting (2014) Antalya 
 • 4th Eurydice Introductory Meeting (2013) Antalya 
 • Hayati Sınavların Ket Vurma Etkisi (2011) ÖSYM Ankara 
 • MEB. Formatör Eğitimi (2010) Kızılcahamam – Ankara 
 • MEB. Formatör Eğitimi (2010) Ankara 
 • MEB Hizmetiçi Mahalli Seminer (2010) Zonguldak 
 • Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğrenim Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı – İngilizce Öğretmeni Formatör Adayı Eğitimi Semineri (2009) Antalya 
 • Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğrenim Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı – İngilizce Öğretmeni Eğitim Semineri (2007) Erzurum 

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Özel Öğretim Yöntemleri (2018-2018)
 • Özel Öğretim Yöntemleri I (2018-2019)
 • Toplumdilbilim (2011 Bahar)
 • Semantics (2012-2013)
 • Sociolinguistics (2012-2013)
 • Öğretmen Eğitiminde Psikoloji (2015-2016)
 • İngiliz Dili Eğitiminde Araştırma Yöntemleri (Bahar)
 • Sosyodilbilim (2011-2012)
 • Okul Deneyimi (2018-2019)
 • Özel Öğretim Yöntemleri (2018-2019)
 • Dil Becerilerinin Öğretimi (2018-2019)
 • Dil Edinimi (2017-2018)
 • Anlatım Becerileri (2011-2012)
 • Yabancı Dil Eğitiminde Uygulamalı Araştırma Yöntemleri (2017-2018)
 • Ruhdilbilim (2013-2014)

Yabancı Dil

 • 2010 / 116 Toefl-IBT 
 • 2005 Fransızca / 67.5
%d blogcu bunu beğendi: